O nama

GG logo 4

Upravljanje otpadom je glavna delatnost udruženja “Zelena grupa”. Pratimo sve promene u ovoj oblasti, kako u pogledu zakonske regulative i njene primene, tako i u pogledu uspostavljanja odgovarajućih praksi, procedura i razvoja znanja unutar kompanija kojima pružamo usluge.

Naša vizija je očuvanje životne sredine pomoću mehanizama cirkularne ekonomije i pravilnog upravljanja otpadom. Neophodno je da uključimo ekološke i resursne vrednosti u samu srž ekonomskog sistema, i da ih ukombinujemo sa najnovijim naučnim rezultatima iz socijalne i ljudske evolucije.

Naša misija je da upravljamo otpadom kao sa resursom, promovišući održive, ekološki prihvatljive i isplative prakse kroz integrisan sistem smanjenja nastanka otpada, ponovne upotrebe, reciklaže, inovativnih tehnologija, usluga za klijente i edukacije.

U okviru konsultantskih usluga Zelena grupa vrši:

  • izradu Plana upravljanja otpadom i uslugu vođenja dnevne evidencije,
  • Savetnik za upravljanje otpadom
  • Izradu godišnjeg izveštaja generatora otpada,
  • Izradu godišnjeg izveštaja za posebne tokove otpada,
  • usluge Savetnika za hemikalije

cropped-banner7.jpg

Advertisements